WORKSHOP´S
QiGång med SoulRelax, Medveten promenad vid Bondebacka i Motala
Slusstrappan Borenshult Motala. Här har SoulRelax SommarQigong
QiSång
Qigong med Anki Skoglund i Stadsparken i Motala
Qigong med SoulRelax i Brunnsparken, Medevi Brunn
Qigongposé Anki Skoglund, SoulRelax vid Borenshult i Motala
Mottagningsrum hos SoulRelax i Motala
Mottagningsrum hos SoulRelax i Motala
Klangmeditation & SoundHealing hos SoulRelax i Motala
langmeditation & SoundHealing hos SoulRelax i Motala
QigongRetreat i Tiveden, Stenlabyrinten på Kursgården Rödjorna
Stenlabyrinten Kursgård Rödjorna, QigongRetreat i Tiveden
Klangmeditation & SoundHealing hos SoulRelax i Motala
Trumresa, SoundHealing med Anki Skoglund på QigongRetreat i Tiveden
QigongRetreat Tiveden med SoulRelax, posé vid Bosjön

Workshop

 

Under fliken Kursschema hittar du en översikt över kommande kurser, Workshop´s och Retreats

Fylls på och uppdateras löpande...

Se kursschema >>


Förutom det vi själva planerar kan vi även hålla Workshop för Företag, Föreningar, Skolor eller privata grupper

Om du vill att SoulRelax ska komma till er och hjälpa er att få kunskap och tillgång till enkla och mycket kraftfulla verktyg inom hälsa, stresshantering och utveckling, så kan ni få skräddarsydda upplägg anpassade till ert behov och era önskemål


Temat för varje Workshop kan variera 

Här några exempel:

* Qigong Grundkurs för nybörjare


* Qigong Fortsättningskurs

 

* Qigong för barn

   Det finns flertal studier där man visat att ett dagligt, lättare och enkelt Qigongpass (lärare tillsammans med sina elever) har fina effekter! Bättre läs- och skrivförmåga, barnen känner sig och är mer harmoniska och har högre koncentrationsförmåga och kreativitet, elever uppger att man sover bättre, orkar mer och känner sig piggare!

Här ett utdrag ur en Magisteruppsats på Göteborgs Universitet av där man studerat och testat just Zhineng Qigong för lågstadieelever i skolan:

" Sjukfrånvaron sjönk och låg betydligt under kontrollklassens. Konflikterna mellan barnen avtog och ebbade till slut av. Barnens noteringar om magont och huvudvärk visade samma

tendens. Sömnvanorna förbättrades. Vissa barn som enbart kunde arbeta utan avbrott i fem minuter utan Qigong kunde efter ett Qigongpass mer än tredubbla tiden av koncentrerat arbete. Det var övervägande pojkar som uppvisade den största skillnaden i koncentration mellan med och utan Qigong.

Studien visar att en ökning har ägt rum angående barnens sociala kompetens, känsla av gemenskap, självförtroende, koncentration, motorisk färdighet, tilltro till sin egen förmåga och förmåga att uppnå ett lugn och ro-tillstånd.

Tillsammans med övrig forskning inom området visar studien att Zhineng Qigong har sin rättmätiga plats som ett verktyg till att höja barns välbefinnande."

Här kan ni läsa studiens fullständiga rapport:

 

Vi kommer gärna till er skola och lär er pedagoger hur ni kan använda er av Qigong för era elever!


* Qigong och Meditation


* QiHealing


* Heartfulness - En vidareutveckling av Mindfulness


* QiSång - handlar inte bara om att sjunga, utan att kunna och våga använda sin röst. Utveckla sin närvaro och sitt mod i att använda rösten, göra sig hörd och förstådd - att nå fram med sitt budskap.


* Bli Mer Levande i Närvaro & Medvetenhet


* Hitta och stärk din vilja, potential och kreativitet


Och, som sagt, vi skräddarsyr gärna en Workshop för just er, efter era önskemål och behov!


Kontakta oss för bokning och offert  >>

 

Kursledare:

Anne-Christine Skoglund

Diplomerad Avancerad Qigonglärare, Coach och Terapeut

Grundare av SoulRelax

Associerad med Qigong Akademien i Stockholm

 

Övrig information:

SoulRelax bas är i Motala, där de flesta kurser anordnas, men arbetar över hela Östergötlands län.

 

Då det gäller hel- eller halvdagsevent och helgkurser går det utmärkt bra att anlita SoulRelax över hela Sverige!

Är ni en grupp på minst 10 personer: Kontakta SoulRelax så kommer vi gärna till er eller så kommer ni till oss här i Motala!


 

 AKTUELLT / PÅ GÅNG:

___________________________________


Qigong

Kurser, Workshops

& Retreats:


       Terminstart vecka 5

       Anmäl dig senast 27/1!


       Terminskurs online,

       start vecka 5

       Anmäl dig senast 27/1!

 

       Nästa tillfälle:

       21 - 23 maj år 2021

       Fåtal platser kvar!


  • Se artikel om vår

       QiSång i tidningen

       Yoga World >>


_______________________

Klangmeditation

/SoundHealing:

       Våren 2021, första tillfället:

       Söndag 17/1

       Online denna gång!

_______________________


Behandlingar & Coaching:


_______________________

 

Qigong, Massage

och Meditation

är godkänd som avdragsgill friskvård


Hör med din arbetsgivare om du har friskvårdspeng

att utnyttja!

_______________________

 

Gå gärna in på vår Facebooksida:

____________________


Lagring av Personuppgifter >>

Läs om vår GDPR-policy

____________________


Sidan uppdaterades: 2021-01-15

© SoulRelax