WORKSHOP´S

Workshop

Under fliken Kursschema hittar du en översikt över kommande kurser, Workshop´s och Retreats

Fylls på och uppdateras löpande...

Se kursschema >>

 

Förutom det vi själva planerar kan vi även hålla Workshop för Företag, Föreningar, Skolor eller privata grupper

Om du vill att SoulRelax ska komma till er och hjälpa er att få kunskap och tillgång till enkla och mycket kraftfulla verktyg inom hälsa, stresshantering och utveckling, så kan ni få skräddarsydda upplägg anpassade till ert behov och era önskemål

 

Temat för varje Workshop kan variera

Här några exempel:

* Qigong Grundkurs för nybörjare

 

* Qigong Fortsättningskurs

* Qigong för barn

Det finns flertal studier där man visat att ett dagligt, lättare och enkelt Qigongpass (lärare tillsammans med sina elever) har fina effekter! Bättre läs- och skrivförmåga, barnen känner sig och är mer harmoniska och har högre koncentrationsförmåga och kreativitet, elever uppger att man sover bättre, orkar mer och känner sig piggare!

Här ett utdrag ur en Magisteruppsats på Göteborgs Universitet av där man studerat och testat just Zhineng Qigong för lågstadieelever i skolan:

" Sjukfrånvaron sjönk och låg betydligt under kontrollklassens. Konflikterna mellan barnen avtog och ebbade till slut av. Barnens noteringar om magont och huvudvärk visade samma

tendens. Sömnvanorna förbättrades. Vissa barn som enbart kunde arbeta utan avbrott i fem minuter utan Qigong kunde efter ett Qigongpass mer än tredubbla tiden av koncentrerat arbete. Det var övervägande pojkar som uppvisade den största skillnaden i koncentration mellan med och utan Qigong.

Studien visar att en ökning har ägt rum angående barnens sociala kompetens, känsla av gemenskap, självförtroende, koncentration, motorisk färdighet, tilltro till sin egen förmåga och förmåga att uppnå ett lugn och ro-tillstånd.

Tillsammans med övrig forskning inom området visar studien att Zhineng Qigong har sin rättmätiga plats som ett verktyg till att höja barns välbefinnande."

Här kan ni läsa studiens fullständiga rapport:

Vi kommer gärna till er skola och lär er pedagoger hur ni kan använda er av Qigong för era elever!

 

* Qigong och Meditation

 

* QiHealing

 

* Heartfulness - En vidareutveckling av Mindfulness

 

* QiSång - handlar inte bara om att sjunga, utan att kunna och våga använda sin röst. Utveckla sin närvaro och sitt mod i att använda rösten, göra sig hörd och förstådd - att nå fram med sitt budskap.

 

* Bli Mer Levande i Närvaro & Medvetenhet

 

* Hitta och stärk din vilja, potential och kreativitet

 

Och, som sagt, vi skräddarsyr gärna en Workshop för just er, efter era önskemål och behov!

 

Kontakta oss för bokning och offert >>

Kursledare:

Anne-Christine Skoglund

Diplomerad Avancerad Qigonglärare, Coach och Terapeut

Grundare av SoulRelax

Associerad med Qigong Akademien i Stockholm

Övrig information:

SoulRelax bas är i Motala, där de flesta kurser anordnas, men arbetar över hela Östergötlands län.

Då det gäller hel- eller halvdagsevent och helgkurser går det utmärkt bra att anlita SoulRelax över hela Sverige!

Är ni en grupp på minst 10 personer: Kontakta SoulRelax så kommer vi gärna till er eller så kommer ni till oss här i Motala!

 

 

 

AKTUELLT OM KOMMANDE KURSER, WORKSHOPS, RETREATS, BEHANDLINGAR m m:

__________________

Qigong m m:

 

 

QiHealing >>

Söndag 17/3-19

 

Nästa Retreats:

24-26 maj 2019 Fullt!

och

23-25 augusti 2019

Early-Bird t o m 1/6

 

_____________________

Klangmeditation

/SoundHealing:

 

 

Nästa tillfälle:

Tisdag 23/4

______________________

 

Behandlingar & Coaching:

 

 

_________________________

Qigong, Massage

och Meditation

är godkänd som avdragsgill friskvård

 

Hör med din arbetsgivare om du har friskvårdspeng

att utnyttja!

__________________

Gå gärna in på vår Facebooksida:

 

__________________

 

Lagring av Personuppgifter >>

Läs om vår GDPR-policy

__________________

 

 

Sidan uppdaterades: 2019-03-30

© SoulRelax